iq business

Podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa BUDMA
Bydgoski Dom Aukcyjny Już po Raz Trzeci przeprowadził licytację na Rzecz Wsparcia Polska Specjalnej Troski.
Tym Razem na Rzecz Stowarzyszenia " Dlaczego nie "

RAUT charytatywny na "DARZE POMORZA"

na Rzecz Julki Biernackiej.
Licytację poprowadził Bydgoski Dom Aukcyjny

 

 

"Profil" - 60 Lat na rynku - Domu Aukcyjnego w każdym Notowania Bydgoskiego wydaniu magazynu!

Aktualne przetargi zobacz

 

Przetargi ORGANIZOWANE PRZEZ BDA:

 

 

ZHP, Nordic Homes, KPEC, BELMA, BUDOPOL, HURTOSTAL, HUTA TUR, Ortis, ja Wieluniu INNYCH .... Dołącz i Ty!

Aktualności

Strona 1 z 2  > >>

POLECAMY W IMIENIU PRODUCENTA ZAPRASZAMY DO ZAKUPU

ŁAWECZKI OGRODOWO TARASOWE tzw. "angielki"


PREZENTACJA


[Więcej]

Bydgoszcz Antique Showcase

Bydgoski Dom Aukcyjny

 


[Więcej]

Podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa BUDMA po raz 3

Bydgoski Dom Aukcyjny przeprowadził licytację na rzecz wsparcia dzieci specjalnej troski.

Tym razem na rzecz Stowarzyszenia "DLACZEGO NIE" .


[Więcej]


Czytaj więcej
PRZETARGI

 

OSTATNIE DZIA ŁKI NA KASZUBACH OKAZJA !

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Nieruchomości położonej w województwie pomorskim, w powiecie kartuskim, w gminie Sierakowice .Obręb ewidencyjny ZAŁAKOWO. Sprzedaż prawa własności  nieruchomości gruntowej położonej w wsi Załakowo. Całość obejmuje działki o numerze  geodezyjnym 491/6 o pow. 0.0994 ha, 491/7 o pow.0.0994 ha, 491/11 o pow.0,0910 ha, 491/17 o pow. 0,0888 ha. 491/20  o pow.0,0888 ha dla których Sąd Rejonowy V  Wydział Ksiąg Wieczystych w Kartuzach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 11463

Dla działek obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Działki ewidencyjne nr  znajdują się w granicach ustalenia o symbolu MN i stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Media: wodociąg i kanalizacja gminna.

Zasilanie: energetyczne ziemne

Dojazd: 150 m od drogi powiatowej ,Sierakowice 6 km ,Lębork 18 km ,Trójmiasto 65 km, Słupsk 50km.

Uwarunkowania: zabudowa działki do 200m2

Lp.

Nr działki

Cena wywoławcza

Wadium

Minimalne postąpienie

1

491/6

59.640 zł

2.000 zł

200 zł

2

491/7

59.640 zł

2.000 zł

200 zł

3

491/11

72.800 zł

2.000 zł

200 zł

4

491/17

62.160 zł

2.000 zł

200 zł

5

491/20

62.160 zł

2.000 zł

200 zł

 

 

Dodatkowe informacje

Bydgoski Dom Aukcyjny tel. +48 500 103 871

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000364737 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 953-261-68-06, Regon: 340804117

działając w imieniu i na rzecz swego klienta

Zaprasza do składania ofert dla:

Nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem hotelowym, położonej w województwie pomorskim, powiat Gdański, gmina Pruszcz Gdański przy ul. Chopina 28, objętej księgą wieczystą GD1G/00154064/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gdańsku-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych. Przedmiotem sprzedaży jest prawo wieczystego użytkowania gruntu o łącznej powierzchni 1228 m2 w tym jako działka nr 49/3 obszar 594m2 oraz działka nr 49/6 obszaru 634m2 oznaczonego jako działka gruntowa w obrębie 12.

 

W skład nieruchomości wchodzą:


Budynek 4 piętrowy z kondygnacją podziemną.

Hotel  -  60 pokoi.

Atrakcyjnie położony wzdłuż drogi miejskiej.

Budynek posiada własną kotłownie z 2 kotłami kondensacyjnymi.

Sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna, wentylacyjna, gazowa, teletechniczna i ppoż.

Warunkiem przystąpienia do negocjacji jest wniesienie wadium na rachunek bankowy Bydgoskiego Domu Aukcyjnego Sp. z o.o., nr konta bankowego: Bank Zachodni WBK 65 1090 1072 0000 0001 1461 2210 z dopiskiem „Hotel Chopin ” w terminie do 28.10.2016 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.  Cena wywoławcza ww. nieruchomości wynosi

10 950.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych ) netto.

Wadium wynosi: 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy zł)

Prowadzącym procedurę jest BDA - Bydgoski  Dom Aukcyjny  Spółka z o. o. a otwarcie ofert odbędzie się w dniu 31 października 2016 r. o godz.1200 w Pruszczu Gdańskim przy ul. Chopina 28. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika , który złoży najwyższą propozycje ceny.

Nieruchomość  można obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu terminu z Bydgoskim Domem Aukcyjnym nr tel. +48 500 10 38 71

Organizator zaproszenia zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia procedury bez podania przyczyny.

Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o. tel. +48 500 103 871

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000364737 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 953-261-68-06, Regon: 340804117 (dalej też: Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o. albo Prowadzący przetarg)

działając w imieniu i na rzecz swego klienta

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA SPRZEDAŻ

Nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w województwie kujawsko-pomorskim, powiat Świecie, gmina Pruszcz Pomorski, miejscowość Niewieścin, objętej księgą wieczystą BY1S/000048005/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności o łącznej powierzchni 4.3457 ha oznaczonego jako działka gruntowa o nr 4/51 w obrębie ewidencyjnym 041408_2.016.

W skład nieruchomości ,zespołu pałacowoparkowego nad jeziorem w Dworskim Parku Krajobrazowym wchodzą:

 1. Budynek mieszkalny 397 m2
 2. Budynek garażowo-mieszkalny 120 m2 (sauna fińska oraz sauna RED)
 3. Stajnia z boksami 100 m2
 4. Drogi utwardzone kostką brukową
 5. Ogrodzenie  z bramą sterowaną pilotem
 6. Posesja oświetlona 120 lamp
 7. Otoczenie –sąsiedztwo  jeziora, nasadzenia roślinne, zabytkowy drzewostan stanowiący ogród krajobrazowy, charakter parku
 8. Lądowisko dla helikopterów
 9. Wielofunkcyjne boisko sportowe
 10. Sieci: wodociągowa ,energetyczna, gazowa, klimatyzacyjną, teletechniczną.
 11. Kuchnia umeblowana i wyposażona w sprzęt marki Bosch

Budynek o pow. użytkowej 397m2, zrealizowany w klasyce XIX wieku. Wykończenie na charakter pałacowy. Wszystkie wnętrza zaprojektowane przez uznanego architekta.

Zgodnie z BY1S/000048005/6 nieruchomość działki gruntowej 4/51  o pow. 4.3457 ha jest organizator przetargu, w którego imieniu oraz na jego rzecz działa Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o. Nieruchomość  jest obciążona prawami osób trzecich tj. hipoteką umowna na rzecz banku w wysokości  1.500.000 zł. Nieruchomość ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

 

Cena nieruchomości wynosi

6.600.000,00 zł brutto (słownie: sześć milionów sześćset tysięcy złotych 0/100 brutto)

OFERTY należy składać na adres: Bydgoskiego Domu Aukcyjnego Sp. z o.o. 89-200 Szubin;

Zamość ul. Bydgoska 41

Prowadzącym procedurę jest BDA - Bydgoski Dom Aukcyjny Spółka z o. o.

Oferent, który złoży wiążącą ofertę zobowiązany jest do zapłaty najpóźniej w chwili podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Wydanie nieruchomości nastąpi w uzgodnionym przez strony terminie, nie wcześniej jednak niż po zapłaceniu całej ceny i zawarciu umowy w formie aktu notarialnego. Zawarcie umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego w stosunku do nieruchomości nastąpi w miejscu i terminie wyznaczonym przez sprzedającego jednakże nie później niż do dnia 30 grudnia 2015 r.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca.

Dokumentacja dotycząca przedmiotowej nieruchomości opublikowana jest na stronie internetowej www.bydgoskidomaukcyjny.pl

Niniejsza procedura ZAPROSZENIA DO SKŁADNIA OFERT objęta jest treścią ogłoszenia wraz z regulaminem dostępnym na stronie internetowej www.bydgoskidomaukcyjny.pl

Bydgoski Dom Aukcyjny tel. +48 500 103 871 oraz  biuro@bydgoskidomaukcyjny.pl

PREZENTACJA OBIEKTU

WYRYS Z MAPKI GEODEZYJNEJ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamościu przy ul. Bydgoskiej 41, 89-200 Szubin, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000364737 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 953-261-68-06, Regon: 340804117 (dalej też: Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o. albo Prowadzący przetarg)

działając w imieniu i na rzecz swego klienta

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERTY NA ZAKUP


Nieruchomości zabudowanej, położonej w województwie kujawsko-pomorskim, miasto i powiat Inowrocław przy ul. Szosa Bydgoska 20,objętej księgą wieczystą BY1I/00020303/4 dla dz. nr 28/20 o pow. 5132m2 oraz BY1I/00066814/3 dla dz. nr 28/17 o pow. 1029m2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych. Przedmiotem sprzedaży jest prawo wieczystego użytkowania gruntu o łącznej powierzchni 6.161 m2 oznaczonego jako działka gruntowa o nr ewidencyjnym 040701_1 w obrębie 1 Inowrocław.

W skład nieruchomości wchodzą:


 1. Budynek jednokondygnacyjny salonu samochodowego  pow. użytkowa 420 m2
 2. Budynek serwisu naprawczego pow. użytkowa 310 m2
 3. Budynek socjalno-biurowy pow. użytkowa 210 m2
 4. Budynek blacharni pow. użytkowa 440 m2
 5. Budynek lakierni pow. użytkowa 200 m2
 6. Myjnia samochodowa  72 m2
 7. Drogi wewnętrzne utwardzone
 8. Sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna,  teletechniczna.

9.       Stacja kontroli pojazdów i przeglądów technicznych


Zgodnie z KW BY1I/00020303/4 oraz BY1I/00066814/3 użytkownikiem wieczystym działki gruntowej 28/20 o pow. 5132m2 oraz działki gruntowej 28/17 o pow. 1029m2 jest organizator przetargu, w którego imieniu oraz na jego rzecz działa Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o. Grunt jest własnością Miasta Inowrocław. Nieruchomość w dniu sprzedaży wolna od obciążeń prawami osób trzecich. Nieruchomość ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

Nieruchomość można obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu terminu z

Bydgoskimi Domem Aukcyjnym Sp. z o.o. tel. +48 500 103 871


MAPKA

PREZENTACJA OBIEKTU

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------