iq business

Podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa BUDMA
Bydgoski Dom Aukcyjny Już po Raz Trzeci przeprowadził licytację na Rzecz Wsparcia Polska Specjalnej Troski.
Tym Razem na Rzecz Stowarzyszenia " Dlaczego nie "

RAUT charytatywny na "DARZE POMORZA"

na Rzecz Julki Biernackiej.
Licytację poprowadził Bydgoski Dom Aukcyjny

 

 

"Profil" - 60 Lat na rynku - Domu Aukcyjnego w każdym Notowania Bydgoskiego wydaniu magazynu!

Aktualne przetargi zobacz

 

Przetargi ORGANIZOWANE PRZEZ BDA:

 

 

ZHP, Nordic Homes, KPEC, BELMA, BUDOPOL, HURTOSTAL, HUTA TUR, Ortis, ja Wieluniu INNYCH .... Dołącz i Ty!

Aktualności

Strona 1 z 2  > >>

POLECAMY W IMIENIU PRODUCENTA ZAPRASZAMY DO ZAKUPU

ŁAWECZKI OGRODOWO TARASOWE tzw. "angielki"


PREZENTACJA


[Więcej]

Bydgoszcz Antique Showcase

Bydgoski Dom Aukcyjny

 


[Więcej]

Podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa BUDMA po raz 3

Bydgoski Dom Aukcyjny przeprowadził licytację na rzecz wsparcia dzieci specjalnej troski.

Tym razem na rzecz Stowarzyszenia "DLACZEGO NIE" .


[Więcej]


Czytaj więcej
PRZETARGI

 

OSTATNIE DZIA ŁKI NA KASZUBACH OKAZJA !

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Nieruchomości położonej w województwie pomorskim, w powiecie kartuskim, w gminie Sierakowice .Obręb ewidencyjny ZAŁAKOWO. Sprzedaż prawa własności  nieruchomości gruntowej położonej w wsi Załakowo. Całość obejmuje działki o numerze  geodezyjnym 491/6 o pow. 0.0994 ha, 491/7 o pow.0.0994 ha, 491/11 o pow.0,0910 ha, 491/17 o pow. 0,0888 ha. 491/20  o pow.0,0888 ha dla których Sąd Rejonowy V  Wydział Ksiąg Wieczystych w Kartuzach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 11463

Dla działek obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Działki ewidencyjne nr  znajdują się w granicach ustalenia o symbolu MN i stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Media: wodociąg i kanalizacja gminna.

Zasilanie: energetyczne ziemne

Dojazd: 150 m od drogi powiatowej ,Sierakowice 6 km ,Lębork 18 km ,Trójmiasto 65 km, Słupsk 50km.

Uwarunkowania: zabudowa działki do 200m2

Lp.

Nr działki

Cena wywoławcza

Wadium

Minimalne postąpienie

1

491/6

59.640 zł

2.000 zł

200 zł

2

491/7

59.640 zł

2.000 zł

200 zł

3

491/11

72.800 zł

2.000 zł

200 zł

4

491/17

62.160 zł

2.000 zł

200 zł

5

491/20

62.160 zł

2.000 zł

200 zł

 

 

Dodatkowe informacje

Bydgoski Dom Aukcyjny tel. +48 500 103 871

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000364737 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 953-261-68-06, Regon: 340804117

działając w imieniu i na rzecz swego klienta

O G Ł A S Z A   P U B L I C Z N Y P R Z E T A R G U S T N Y   N A  S P R Z E D A Ż  H O T E L U

Nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem hotelowym, położonej w województwie pomorskim, powiat Gdański, gmina Pruszcz Gdański przy ul. Chopina 28, objętej księgą wieczystą GD1G/00154064/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gdańsku-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych. Przedmiotem sprzedaży jest prawo wieczystego użytkowania gruntu o łącznej powierzchni 1228 m2 w tym jako działka nr 49/3 obszar 594m2 oraz działka nr 49/6 obszaru 634m2 oznaczonego jako działka gruntowa w obrębie 12.

W skład nieruchomości wchodzą:

Budynek 4 piętrowy z kondygnacją podziemną.

Hotel  -  61 pokoi.

Atrakcyjnie położony wzdłuż drogi miejskiej.

Budynek posiada własną kotłownie z 2 kotłami kondensacyjnymi.

Sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna, wentylacyjna, gazowa, teletechniczna i ppoż.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy Bydgoskiego Domu Aukcyjnego Sp. z o.o., nr konta bankowego: Bank Zachodni WBK 65 1090 1072 0000 0001 1461 2210 z dopiskiem „Hotel Chopin ” w terminie do 27.09.2016 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.  Cena wywoławcza ww. nieruchomości wynosi

10 950.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych )

Wadium wynosi: 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy zł)

Prowadzącym przetarg jest BDA - Bydgoski  Dom Aukcyjny  Spółka z o. o. a licytacja odbędzie się w dniu 29 września 2016 r. o godz.1200 w Pruszczu Gdańskim przy ul. Chopina 28. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika przetargu, który wylicytuje najwyższą cenę.

Nieruchomość  można obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu terminu z Bydgoskim Domem Aukcyjnym nr tel. +48 500 10 38 71

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Niniejszy przetarg ustny (licytacja) objęty jest pełną treścią ogłoszenia wraz z regulaminem dostępnym na stronie internetowej www.bydgoskidomaukcyjny.pl

Zapoznanie się i akceptacja powyższych jest warunkiem uczestnictwa w ww. przetargu. Dodatkowe informacje dotyczące procedury przetargowej oraz  Regulamin Przetargu :  Bydgoski Dom Aukcyjny tel. +48 500 103 871 oraz  biuro@bydgoskidomaukcyjny.pl

H  O  T  E  L   O     D  O  S  K  O  N  A  Ł  E  J      R  E  N  T  O  W  N  O  Ś  C  I

 

PREZENTACJA OBIEKTU

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000364737 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 953-261-68-06, Regon: 340804117

działając w imieniu i na rzecz swego klienta

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA SPRZEDAŻ

Nieruchomości gruntowej zabudowanej kompleksem budynków o charakterze gastronomiczno-turystyczno- hotelowym, położonej w województwie pomorskim, powiat Starogardzki, gmina Zblewo, objętej księgą wieczystą GW1A/00011819/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim V Wydział Ksiąg Wieczystych. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności zabudowanej nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 0.8394 ha w tym jako działka nr 850/1oraz prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej o pow. 0,3117 ha; nr dz. 850/2 KW 53116 oznaczonego jako działka gruntowa w obrębie 0016 Zblewo.

 

W skład nieruchomości wchodzą:

1. Hotel Główny B pow. 1582 m2 ; 28 pokoi; sala balowa 370m2;zaplecze kuchenne

2.Hotel  C  murowany obłożony drewnem pow. 1261,3 m2 -  13 pokoi; 2 sale konferencyjne każda po 131,4m2; SOLNA GROTA klub bar 144,2m2 ;  2 apartamenty na poddaszu każdy 72m2

3. Hotel "Klinkier A" o pow. 240m2; 7 pokoi na 15 osób.

4. Teren Rezydencja Solna ok.4000m2 : basen solankowy w ogrodzie-(Salt water chlorination) 6.5m X 13m; kort pełno- wymiarowy; plac zabaw ; staw rybny 1000m2 ;grill pod strzechą na 250 osób; toalety; bar piwny; granitowy stół z ladą chłodniczą.

5. Dwa domki kryte strzechą każdy o pow.72m2 z tarasami i balkonem.

6. Sieci: wodociągowa+ studnia głębinowa, kanalizacja podłączona do oczyszczalni gminnej, ogrzewanie własne -węglowe, olejowe, pompa ciepła, klimatyzacja ,hydranty ppoż, Wi-Fi ,telewizja satelitarna. Obiekt monitorowany.

UWAGA

KOMPLEKS MOŻE PRZYJĄĆ 500 osób i przenocować ok. 200 osób.

Mapy historyczne wskazują możliwe źródła wód gootermalnych.Zgodnie z  KW nr GW1A/00011819/1 właścicielem nieruchomości gruntowej 0.8394 ha, nr działki 850/1 oraz prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej o pow. 0,3117 ha; nr dz. 850/2 KW 53116   jest organizator przetargu, w którego imieniu oraz na jego rzecz działa Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o. Nieruchomości nie są obciążona prawami osób trzecich.

Cena wywoławcza ww. nieruchomości wynosi

7 377 000,00 zł

(słownie: siedem milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych)

Dodatkowe informacje:

Bydgoski Dom Aukcyjny tel. +48 500 103 871

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000364737 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 953-261-68-06, Regon: 340804117 (dalej też: Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o. albo Prowadzący przetarg)

działając w imieniu i na rzecz swego klienta

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA SPRZEDAŻ

Nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w województwie kujawsko-pomorskim, powiat Świecie, gmina Pruszcz Pomorski, miejscowość Niewieścin, objętej księgą wieczystą BY1S/000048005/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności o łącznej powierzchni 4.3457 ha oznaczonego jako działka gruntowa o nr 4/51 w obrębie ewidencyjnym 041408_2.016.

W skład nieruchomości ,zespołu pałacowoparkowego nad jeziorem w Dworskim Parku Krajobrazowym wchodzą:

 1. Budynek mieszkalny 397 m2
 2. Budynek garażowo-mieszkalny 120 m2 (sauna fińska oraz sauna RED)
 3. Stajnia z boksami 100 m2
 4. Drogi utwardzone kostką brukową
 5. Ogrodzenie  z bramą sterowaną pilotem
 6. Posesja oświetlona 120 lamp
 7. Otoczenie –sąsiedztwo  jeziora, nasadzenia roślinne, zabytkowy drzewostan stanowiący ogród krajobrazowy, charakter parku
 8. Lądowisko dla helikopterów
 9. Wielofunkcyjne boisko sportowe
 10. Sieci: wodociągowa ,energetyczna, gazowa, klimatyzacyjną, teletechniczną.
 11. Kuchnia umeblowana i wyposażona w sprzęt marki Bosch

Budynek o pow. użytkowej 397m2, zrealizowany w klasyce XIX wieku. Wykończenie na charakter pałacowy. Wszystkie wnętrza zaprojektowane przez uznanego architekta.

Zgodnie z BY1S/000048005/6 nieruchomość działki gruntowej 4/51  o pow. 4.3457 ha jest organizator przetargu, w którego imieniu oraz na jego rzecz działa Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o. Nieruchomość  jest obciążona prawami osób trzecich tj. hipoteką umowna na rzecz banku w wysokości  1.500.000 zł. Nieruchomość ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

 

Cena nieruchomości wynosi

6.600.000,00 zł brutto (słownie: sześć milionów sześćset tysięcy złotych 0/100 brutto)

OFERTY należy składać na adres: Bydgoskiego Domu Aukcyjnego Sp. z o.o. 89-200 Szubin;

Zamość ul. Bydgoska 41

Prowadzącym procedurę jest BDA - Bydgoski Dom Aukcyjny Spółka z o. o.

Oferent, który złoży wiążącą ofertę zobowiązany jest do zapłaty najpóźniej w chwili podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Wydanie nieruchomości nastąpi w uzgodnionym przez strony terminie, nie wcześniej jednak niż po zapłaceniu całej ceny i zawarciu umowy w formie aktu notarialnego. Zawarcie umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego w stosunku do nieruchomości nastąpi w miejscu i terminie wyznaczonym przez sprzedającego jednakże nie później niż do dnia 30 grudnia 2015 r.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca.

Dokumentacja dotycząca przedmiotowej nieruchomości opublikowana jest na stronie internetowej www.bydgoskidomaukcyjny.pl

Niniejsza procedura ZAPROSZENIA DO SKŁADNIA OFERT objęta jest treścią ogłoszenia wraz z regulaminem dostępnym na stronie internetowej www.bydgoskidomaukcyjny.pl

Bydgoski Dom Aukcyjny tel. +48 500 103 871 oraz  biuro@bydgoskidomaukcyjny.pl

PREZENTACJA OBIEKTU

WYRYS Z MAPKI GEODEZYJNEJ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OFERTA INWESTYCYJNA - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Sprzedaż prawa własności, zabudowanej nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni działki 768 m2 wraz z budynkiem i garażem wolnostojącym o łącznej powierzchni ok.700 m2,

położonej w Gdańsku przy ulicy Fahrenheita 3.

Całość obejmuje działkę o numerze geodezyjnym 16, dla których Sąd Rejonowy w Gdańsku, ul. Piekarnicza, Wydział Ksiąg Wieczystych o numerze KW GD1G/00055227/0.

Nieruchomość mieści się w stylowej kamienicy usytuowanej w pobliżu  centrum miasta Gdańsk  w zacisznej ulicy otoczonej parkiem obok głównej arterii komunikacyjnej Trójmiasta (Alei  Zwycięstwa), stąd doskonały dojazd na starówkę (tylko 3 przystanki) lub dowolne miejsce w trójmieście zarówno tramwajem, autobusem (przystanek 200m) jak i Szybką Koleją Miejską tzw. SKM (przystanek 800m).

Budynek jest usytuowany  niedaleko Akademii Medycznej (70m) Wojewódzkiego Centrum Onkologicznego (100m) oraz Politechniki Gdańskiej (800m), będąc jednocześnie dla tych  naukowych ośrodków naturalnym zapleczem noclegowym.

Na starówkę dotrzeć można samochodem w 5 minut, a spacerem na ulicę Mariacką w około 30-tu minut.

Orientacyjne odległości:

 • Akademia Medyczna – 70 m
 • Wojewódzkie Centrum Onkologiczne – 100 m
 • Politechnika Gdańska –- 800 m
 • do Dworca Głównego Gdańsk – 3 km
 • PGE Arena(stadion EURO) -  5 km
 • na Starówkę Gdańska – 3,5 km
 • do Sopotu – 9 km
 • na lotnisko – 12 km
 • do Gdyni – 18 km
 • plaża w Brzeżnie – 6 km
 • baza promowa – 5 km
 • Międzynarodowe Targi Gdańskie – 6 km

Budynek obecnie pełni funkcję usług hotelowych, natomiast nie ma żadnych przeciwwskazań, aby w miejscu nieruchomości ( bezpośrednie sąsiedztwo Akademii Medycznej Gdańsk) dokonać przekształcenia nieruchomości na Centrum Medyczne.

PREZENTACJA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

"ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT"

Bydgoski Dom Aukcyjny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000364737 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 953-261-68-06, Regon: 340804117 (dalej też: Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o. albo BDA) działając w imieniu i na rzecz swego klienta i z jego pełnomocnictwa tj. właścicieli składa propozycję zakupu nieruchomości położonej w Gdańsku Płoniach, o łącznym obszarze 91.166 m2, dla której Sąd Rejonowy w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste KW nr  GD1G/00014365/0 oraz GD1G/00020333/2.

Działka opisana w KW nr  GD1G/00014365/0 posiada nr 252/4 o pow. 6,6484ha.

Działka opisana w KW nr  GD1G/00020333/2 posiada nr 251/2 o pow. 2,4682ha.

Przedmiotowa nieruchomość gruntowa położona jest w Gdańsku Płoniach.

OPIS NIERUCHOMOŚCI: Działki położone na płaskim terenie w kształcie nieregularnym, niezabudowane. Dostęp działek do drogi publicznej zapewniają; nieurządzona droga prostopadła do ul. Naftowej, wzdłuż rowu melioracyjnego, wydzielona działka droga o szerokości 4m , działka nr 252/2 biegnąca od ul. Naftowej do południowej granicy działek od strony północnej, drogą projektowaną po południowej stronie nasypu od drogi zakładu ELCOM.

FUNKCJA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO: Zgodnie z ustaleniami MPZP Gdańsk - Płonia w rejonie ulicy Naftowa, Benzynowa i Płońska - Uchwała Rady Miasta Gdańska Nr L/1721/06 z dnia 17.04.2006 (Dziennik Urzędowy Woj. Pomorskiego Nr 77, poz. 1592) przedmiotowe działki leżą w strefie produkcyjno- usługowej.

WYPOSAŻENIE TECHNICZNE: Przez działkę przebiega linia energetyczna niskiego napięcia, Woda z istniejącej sieci wodociągowej , biegnącej po zachodniej stronie nasypu przy granicy działki.

PROPOZYCJA CENY

8.900.000 złotych - (osiem milionów dziewięćset tysięcy złotych)

e-mail: biuro@bydgoskidomaukcyjny.pl

jan.k@bydgoskidomaukcyjny.pl

+48 500 103 871

MAPA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamościu przy ul. Bydgoskiej 41, 89-200 Szubin, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000364737 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 953-261-68-06, Regon: 340804117 (dalej też: Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o. albo Prowadzący przetarg)

działając w imieniu i na rzecz swego klienta

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERTY NA ZAKUP


Nieruchomości zabudowanej, położonej w województwie kujawsko-pomorskim, miasto i powiat Inowrocław przy ul. Szosa Bydgoska 20,objętej księgą wieczystą BY1I/00020303/4 dla dz. nr 28/20 o pow. 5132m2 oraz BY1I/00066814/3 dla dz. nr 28/17 o pow. 1029m2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych. Przedmiotem sprzedaży jest prawo wieczystego użytkowania gruntu o łącznej powierzchni 6.161 m2 oznaczonego jako działka gruntowa o nr ewidencyjnym 040701_1 w obrębie 1 Inowrocław.

W skład nieruchomości wchodzą:


 1. Budynek jednokondygnacyjny salonu samochodowego  pow. użytkowa 420 m2
 2. Budynek serwisu naprawczego pow. użytkowa 310 m2
 3. Budynek socjalno-biurowy pow. użytkowa 210 m2
 4. Budynek blacharni pow. użytkowa 440 m2
 5. Budynek lakierni pow. użytkowa 200 m2
 6. Myjnia samochodowa  72 m2
 7. Drogi wewnętrzne utwardzone
 8. Sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna,  teletechniczna.

9.       Stacja kontroli pojazdów i przeglądów technicznych


Zgodnie z KW BY1I/00020303/4 oraz BY1I/00066814/3 użytkownikiem wieczystym działki gruntowej 28/20 o pow. 5132m2 oraz działki gruntowej 28/17 o pow. 1029m2 jest organizator przetargu, w którego imieniu oraz na jego rzecz działa Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o. Grunt jest własnością Miasta Inowrocław. Nieruchomość w dniu sprzedaży wolna od obciążeń prawami osób trzecich. Nieruchomość ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

Nieruchomość można obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu terminu z

Bydgoskimi Domem Aukcyjnym Sp. z o.o. tel. +48 500 103 871


MAPKA

PREZENTACJA OBIEKTU

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OFERTA INWESTYCYJNA - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT


Zapraszam do inwestycji dla nieruchomości, która znajduje się w mieście Grudziądz. Propozycja zakupu nieruchomości dotyczy kamienicy usytuowanej w samym centrum miasta.

Grudziądz to 100 tysięczne miasto położone w odległości 110 km od Trójmiasta i 60 km od Torunia z którymi połączone jest autostradą A1w kierunku północnym (Gdańsk) oraz w południowym (Łódź), a także lub drogą krajową 91. Grudziądz leży też na trasie drogi numer 16 Bydgoszcz - Olsztyn i drogi numer 55 Toruń - Malbork - Nowy Dwór Gdański.

Kamienica zlokalizowana jest w ścisłym centrum miasta w granicach średniowiecznych murów miejskich, w sąsiedztwie Rynku miejskiego i w bliskiej odległości od rzeki Wisły i zabytkowych Spichrzów. Nieruchomość znajduje się na terenie posesji przy ulicy Kościelnej 31 (działka 32 i 33 obręb 045). Budynek posiada cztery kondygnacje o powierzchni 95m2 każda, i jest w połowie podpiwniczony. Powierzchnia użytkowa w całości wynosi 430 m2.

Istnieje możliwość rozbudowy i powiększenia parteru o następne 100m2 - uzgodnione z konserwatorem zabytków. Na działce jest miejsce na miejsca parkingowe ze swobodnym dojazdem do ul. Zamkowej.

Nieruchomość posiada zgodę konserwatora zabytków na usytuowanie ogrodu na dachu budynku, całkowicie nową aranżację wnętrz na wszystkich kondygnacjach, oraz możliwość zabudowy terenu od strony zachodniej.

Kamienica posiada wszystkie przyłącza i jest wolna od lokatorów. Wygodna dostępność do komunikacji miejskiej, miejsca parkingowe w pobliżu kamienicy.

Nieruchomość może pełnić funkcję lokali mieszkaniowych bądź też biurowych.

Obiekt mógłby również spełniać funkcję gastronomiczną lub hotelarską.

Oferty prosimy składać :

Bydgoski  Dom Aukcyjny Sp. z o.o.  Zamość, ul. Bydgoska 41, 89-200 Szubin

OFERTA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OFERTA INWESTYCYJNA -

ZAPROSZENIE DO SKŁADNIA OFERT ZA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI

Zapraszam do inwestycji developerskiej w mieście Grudziądz. Propozycja zakupu nieruchomości dotyczy najpiękniej położonego gruntu na bulwarze nadwiślanym.  W roku 2008 został oddany do użytku odcinek autostrady A1 ze Swarożyna do podgrudziądzkich Nowych Marz, co usprawniło komunikację w kierunku Trójmiasta. Natomiast w 2012 roku otwarto węzeł autostradowy, dzięki któremu Grudziądz zyskał bezpośrednie połączenie z autostradą w kierunku północnym (Gdańsk) oraz w południowym (Toruń)

SPRZEDAŻ:

Prawa własności, niezabudowanej nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 5.648m2,zabudowanej budynkiem o powierzchni 6.501m2 położonej w Grudziądzu przy ul. Rybackiej 14. Całość obejmuje działkę o numerze geodezyjnym 69/4 w obrębie 0048-048 dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW TO1U/00027878/1.

Przedmiot przetargu można obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu terminu z Bydgoskim Domem Aukcyjnym  Sp. z o.o. tel. +48 500 103 871

OFERTA

PREZENTACJA